Personifikasie van Jerusalem in die boek Klaagliedere

- Kotze, David Andries