Persoonlikheid as veranderlike by die vakkeuse van standerd sewe-leerlinge

- Liebenberg, Gabriel Jacobus Le Roux