Biblioteekgeboue van inrigtings vir tersiêre onderwys in die RSA, 1946-1983 : 'n histories-bedryfskundige ontleding

- Minnaar, Philmar