Die waardes en waarde-oriëntasies van gekommitteerde dogters in kindersorgskole

- Van Aswegen, Jan Daniël