'n Interpretasie van lokus van kontrole en lokus van gedrag in terme van die vier-dimensionele teorie van menslike gedrag

- Louw, Johannes Wynand