Characterization in some short stories of I.T. Maditsi

- Thokoane, Makgalakgatha Daniel