Vergoeding aan onderwysers in primêre skole vir buitekurrikulêre aktiwiteite

- Van Coller, Mathys Johannes de Villiers