'n Ekwivalensie-evalueringsmodel vir oorklankingsvertaling

- Calitz, Louis Hendrk