Orgaanspesifieke proteienkinase-aktiwiteite in Triticum aestivum L. kultivar Zaragoza, met spesiale verwysing na die helmknopkultuurtegniek

- Bothma, Christiaan