Indiensopleiding van lektore in ingenieurswetenskap

- Fourie, Nicolaas Gerhardus