Aanleg as veranderlike in die beroepskeuse van eerstejaarstudente

- De Jager, Jacob Johannes