Instandhouding van kapitaalstruktuur deur standhoudende kontantvloei

- Prinsloo, Paul Jacobus