Enkele medebepalers van die skool as 'n veranderingsagent in Suid-Afrika

- Du Plessis, Esther Margaretha