'n Metabletiese perspektief op dualistiese konseptualisering en simptomatiese gedrag

- Van Niekerk, Abraham Frederik