Ironie in die prosatekste van Hennie Aucamp

- Van Wyk, Elodie Antoinette