'n Ondersoek na die genetiese verskille en die populasiegenetika van nege Labeo-spesies in Suid-Afrika

- Van Vuuren, Nicolaas Gerhardus