Ondersoek na 'n gerekenariseerde besproeiing skedulerings model

- Van Zijl, Hester Susanna Christina