Opvoedkundig-sielkundige kriteria vir die evaluering van rehabilitasieprogramme vir dwelmafhanklike adolessente in Suid-Afrika.

- Louw, Smaragda