Tegnologiese implikasies van die vervanging van die mediese model vir maatskaplike werk met individue

- Meistre, Wilhelmina Jacoba