Verteltoon as probleem in Gevaarlike land van Louis Kruger

- Gouws, Anna Aletta Elizabeth