'n Bedrywigheidsgebaseerde kosteberekeningmodel vir 'n chemiese bedryf

- Hanekom, Tobias Petrus