Seinverwerkingsaspekte van akoestiese rignetantennas vir Doppler anemometrie

- Meyer, Johan