Die evaluering en toepasbaarheid van waarde-vir-geld-oudit in die privaat sektor in die Suid-Afrikaanse konteks

- Durandt, Barend Johannes Vorster