'n Ekologiese studie van die Floridameer, Roodepoort, met spesiale verwysing na die biologiese beheer van probleemwaterplante

- Venter, Andries J.A.