Die aanvanklike rotsbeweging van seismiese gebeurtenisse in die Klerksdorpgoudveld

- Potgieter, Gert Johannes