Gemultiplekseerde differensierende optieseveselsensor vir die meting van elektriese stroom in hoogspanningslyne

- Theron, David Cornelius