Regstellende aksie as deel van Transnet Beperk se strategiese plan

- Du Plessis, Deon Gerhardus