'n Ondersoek na die markgerigtheid van Suid-Afrikaanse vervaardigingsondernemings

- Kruger, Casper Paulus