Die ontwikkeling van beginsels waarvolgens die koste van 'n rekenaarorganisasie verhaal kan word

- Le Roux, Stephanus Johannes