Die invloed van kalsiumtoedienings op polifenoloksidase, peroksidase, sekere fenoliese verbindings en aspekte van die ultrastruktuur van avokadovrugte

- Van Der Merwe, Pierre Johan