Die leksikografiese hantering van sinonimie in die verklarende handwoordeboek van die Afrikaanse taal

- Cilliers, Chrisna