'n Ontleding van houdinge teenoor die M.Com-Ondernemingsbestuurkursus van die Randse Afrikaanse Universiteit

- Coetzer, P.D.