Aspekte van die magnetiese gedrag van binêre en ternêre Cr-allooie

- Smit, Petrus