Die invloed van die Wet op Gelyke Geleenthede, Wet nr. 55 van 1998 op die transformasieproses in Eskom

- Roux, W.J.