Relativering in die poësie van NP van Wyk Louw

- Conradie, Jac