'n Kritiese beskouing van die beheertaak in die partikuliere onderneming in die Republiek van Suid-Afrika

- Pretorius, Johannes Stephanus