Die relatiewe ekonomie van sekere direkte en indirekte prosesse vir die vervaardiging van sintetiese olieprodukte.

- Niemandt, Mathys Johannes