Die ontwikkeling van 'n metingsmodel vir die evaluering van bemarkingsgeorienteerdheid : 'n eksploratiewe studie

- Nel, Marianne