Die optimalisering van 'n uitvoerdistribusiekanaal aan die hand van die geintegreerde logistieke bestuursbenadering : 'n gevallestudie

- Nel, Lukas Johannes