Ubuntu as bestuurstyl vir die nuwe Suid-Afrika

- Van der Merwe, I.P.