Simulasie ondersoek na die haalbaarheid tussen die huidige 4.5 mW diode gelykrigter en voorgestelde 4.5 mW beheerde gelykrigter in Spoornet 3 kV trekkrag substasies

- Janse van Rensburg, Boshoff