Die gebruik van die gevallestudiemetode in die ontwikkeling van strategiese bestuursvaardighede : 'n teoretiese besinning

- Lessing, Izak Jacobus