'n Empiriese ontleding van die ekonomiese, sosiale en politieke rol van die vrou in 'n Suid-Afrikaanse konteks

- Le Roux, Belinda