Die optimale benutting van steenkool met verwysing na grootte by Bosjesspruit Steenkoolmyn

- Botha, Dirk Cornelius Petrus