Aambeeld = Anvil, Jaarg. 30, no. 1, Julie 2002

- Randse Afrikaanse Universiteit