Aambeeld = Anvil, Jaarg. 29, no. 1, Junie 2001

- Randse Afrikaanse Universiteit