Aambeeld = Anvil, Jaarg. 28, no. 2, November 2000

- Randse Afrikaanse Universiteit