Aambeeld, Jaarg. 15, no. 1, Maart 1987

- Randse Afrikaanse Universiteit