Aambeeld, Jaarg. 11, no. 1, Maart 1983

- Randse Afrikaanse Universiteit