Bereiding en reaktiwiteit van asolinildeen- en divinielkarbeenkomplekse van Cr, Mo en W

- Stander, Yolanda